VÄLKOMMEN TILL LYCAB


LYCAB grundades 2018 och är en sammanslagning av företagen HB Siltis Entreprenad samt Outdoor Solutions Sweden AB. Vi startade inom mark och anläggning 2010 för att under de senaste 5 åren bli mer inriktade på tak och säkerhet både mot privat och företagskunder.

Idag är HSB Stockholm en stor kund åt oss där vi bland annat utför kontroll av tätskikt och avvattningssysten, takskottning samt montering av taksäkerhet i stockholmsområdet.

Utöver detta är vi även certifierad Grön-Fri entreprenör som är ett miljövänligt bekämpningsmedel mot alg-/mossbildning.

Vi tillhandahåller idag tjänster inom:

- Montage av taksäkerhet
- Takrengöring
- Besiktning och försäljning av fallskyddsutrustning
- Utbildning
- Stensättning
- Bygg och anläggning

Vi på LYCAB har självklart som målsättning att våra kunder ska vara nöjda.
Detta uppnår vi genom rådgivning genom hela processen, tydligt kommunikation, trevligt bemötande samt uppföljning av uppdraget.

Vi har samtliga försäkringar och utbildningar för att kunna utföra arbetet och fullfölja garantier.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på LYCAB - För en säker miljö på osäkra höjder.