Liftutbildning

 

SAMLINGSPLATS: SPEDITIONSVÄGEN 37, SKOGÅS, LOKAL 1 (LÄNNA INDUSTRIOMRÅDE)

Kurslängd: 1 dag

Pris: 2295:-

Pris angivet exklusive moms

En kurs för er som arbetar i miljöer där ni behöver använda mobila arbetsplattformar.

När du gått kursen hos oss skall du känna att du är en säker och riskmedveten förare.

Utbildningen är giltigt under 5 år och måste därefter förnyas.

Kursen hålls i linje med SS-ISO 18878:2013

Efter avslutad kurs anhålls ett kompetensbevis där kraven för AFS 2006:06 29§ uppfylls

" En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen."


Vår utbildningsidé är att väva in teorin i de praktiska momenten i största möjliga mån.


Kursens innehåll

Teori

 • Lagar och regler
 • Riskanalys och räddningsplan
 • Förebyggande åtgärder
 • Arbetsplanering·           
 • Vikten av rätt plattform
 • Avslutas med ett teoretiskt prov innan vi går vidare in på den praktiska delen.


Praktik

 • Manövreringsövningar och positionering
 • Daglig tillsyn
 • Evakueringsövning (Tillval)

 

Kursen avslutas med praktiskt prov för erhållande av kompetensbevis.


Ingår i kursavgiften

 

·        Frukost & Lunch

·        Kursmaterial

·        Lån av fasthållningsutrustning


 

Kursen utförs i enlighet med arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets krav.


Schema för dagen

07:00 Samling med kaffe/the och presentation på stående fot
07:15 Teori
10:00 Skrivning teori
10:30 Lunch
11:30 Praktik
15:30 Praktiskt prov
16:00 Sammanfattning och avslutning

Tiderna är riktlinjer och kan variera beroende på antalet kursdeltagare, tidigare kunskaper och erfarenhet inom området.


Att tänka på inför kursen

 

 • Skyddsskor
 • Oömma kläder samt kläder efter väder då praktiken sker utomhus
 • Se över er säkerhetsutrustning då ni i samband med kurs erhåller 10% på vårt sortiment inom fallskydd.
 • Behöver ni besiktiga er befintliga utrustning kan ni lämna denna hos oss i samband med kursen.

Skicka utbildningsförfrågan HÄR