FÖRSTA HJÄLPEN/HLR

SAMLINGSPLATS: SPEDITIONSVÄGEN 37, SKOGÅS, LOKAL 1 (LÄNNA INDUSTRIOMRÅDE)

 

Kurslängd:

4 timmar, grundläggande utbildning.

6 timmar, grundläggande utbildning med fördjupning för målgrupper med högre krav och arbetsrisker.

                   

Pris:

1-5 kursdeltagare: 5990:-

6-8 kursdeltagre: 6990:-

Priser angivna exklusive moms

 

Vår utbildning i FÖRSTA HJÄLPEN ger grundläggande kunskaper i hur Du kan hjälpa till att rädda liv. 

Svenska HLR-rådet rekommenderar repetitionsutbildning minst 1 gång per år.

Efter avslutad kurs erhålls ett kompetensbevis.


Vår utbildningsidé är att väva in teorin i de praktiska momenten i största möjliga mån.


Kursens innehåll

 

Hjärt-lungräddning

 • Varför hjärt-lungräddning
 • De första kritiska minuterna
 • Kedjan som räddar liv
 • Kontrollera livstecken
 • Skapa öppen luftväg
 • Stabilt sidoläge
 • Hur man larmar
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Luftvägsstopp

 • Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

Hjärtstartare

 • Information och apparatgenomgång
 • Demonstration
 • Användning av hjärtstartare
 • Övning


Första hjälpen

 • Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker
 • Bedömingsmodellerna L-ABC eller L-ABCDE
 • Först på olyckplats
 • Hur förbandsutrustningen fungerar
 • Sjukdomsfall
 • Olycksfall
 • Psykiska reaktioner

 

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7. 

 

 


Tillval beroende på verksamhetens inriktning

 • El/brand. Fördjupning inom skador och olycksfall kopplade till el och brand.
 • Kontorsmiljö. Fördjupning inom akuta sjukdomsfall samt allergier.
 • Bygg/anläggning. Fördjupning inom kläm/krosskador samt fallskador.
 • Marina miljöer. Fördjupning inom drunkningstillbud och nedkylning.
Övriga önskemål -  Kontakta oss så anpassar vi utbildningen för er!
 

 


 

Ingår i kursavgiften
 • Fika (Kaffe, te, lättare mackor, fikabröd)
 • Kursmaterial

SKICKA UTBILDNINGSFÖRFRÅGAN HÄR