Har ni koll på ert personliga fallskydd?

 

  •  När utfördes besiktning på er utrustningen senast?
  • Vart finns era protokoll på er besiktigade utrustning? 

Detta är två av de saker som arbetsmiljöverket undersöker när de kommer och kontrollerar ute på arbetsplatserna.

Besiktiga er utrustning hos oss och få full kontroll. När er utrustning är besiktigad får ni en sammanställning på PDF med allt som behövs vid en eventuell inspektion som ni kan ha liggandes i er webbmail eller på annan plattform de anställda kan komma åt.


Vid köp av utrustning hos oss kan ni välja till att få dessa inlagda direkt i besiktningssystemet mot en kostnad av 25:- /artikel. På så vis blir det billigare vid er första besiktning hos oss då en stor del av kostnaden ligger på just tiden att registrera produkterna i systemet..

Prislista

Besiktning:       850:- /Tim

Resersättning: 400:- /Tim

Milersättning:   40:-   /Mil


Priser angivna exklusive moms

 

Vi erbjuder även att komma ut på plats och besikta er utrustning för att minimera stillestånd i er verksamhet.

Milersättning räknas via eniro.se närmaste vägen, avrundat till närmsta heltal från speditionsvägen 37, Skogås.

 Fall - arbete som utförs på höjd över 2 meter

 

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vi höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbeten.

 

Från 1 januari 2015 kan den som arbetar utan något slags fallskydd få betala en sanktionsavgift. Se mer i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) där du bland annat hittar mer information i 56 a, 60 a, 86 a och 92 a §§.

 

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3

Utdrag ur AFS 1993:3 60§ stycke 3 b

"Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande: Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor."

Källa: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/risker-vid-byggnad--och-anlaggningsarbeten/arbetsmiljoplan-och-dess-risker/fall---arbete-som-utfors-pa-hojd-over-2-meter/